"Kolędy polskie czyli polskie tańce narodowe"

Odsłony: 1931

Kolędy polskie MRdP 2021 plakat1

PROGRAM:

 

 

Pięć tańców ludowych, które dzięki swym właściwością rytmicznym i ruchowym

stały się polskimi tańcami narodowymi:

KRAKOWIAK, MAZUR, KUJAWIAK, OBEREK, POLONEZ

 

 

TANIEC CHODZONY

Polski korowodowy taniec ludowy, poprzednik poloneza utrzymany w metrum trójmiarowym,

czyli takcie ¾ w tempie powolnym.

Pochodzi z XVII w. i polega na chodzeniu par – występuje pod różnymi nazwami:

obchodny, łażony, do przodka, równy, starodawny, wolny, starosta, marszałek.

 

„W żłobie leży…”

 

 

KRAKOWIAK

Polski taniec ludowy w metrum 2/4, w tempie żywym, o charakterystycznym synkopowanym rytmie.
W postaci stylizowanej występuje często w twórczości F. Chopina i I.J. Paderewskiego

 

„Jezusa Narodzonego”

 

 

MAZUR

Polski taniec ludowy w metrum 3/4, w tempie żywym, o charakterze skocznym, zamaszystym i rycerskim

oparty na charakterystycznym rytmie punktowanym.

W postaci stylizowanej występuje pod nazwą mazurka m.in. w twórczości F. Chopina i K. Szymanowskiego

 

„Z Narodzenia Pana”

„W Dzień Bożego Narodzenia”

 

 

KUJAWIAK

Polski taniec ludowy w metrum ¾ , odmiana mazura, w tempie umiarkowanym,

towarzyszy mu śpiewna, liryczna melodia. W postaci stylizowanej występuje często w twórczości

F. Chopina, K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego również pod nazwą mazurka

 

„Witaj gwiazdko złota”

„Jezus malusieńki”

„Mizerna cicha”

 

 

KOLĘDA GÓRALSKA

(przykład typowej kolędy góralskiej)

 

„Oj, maluśki, maluśki…”

 

 

OBEREK

Polski taniec ludowy w metrum ¾ , odmiana mazura, w tempie bardzo żywym, taniec „obracany w koło”

o charakterystycznym rytmie skocznym i wesołym. W postaci stylizowanej występuje często w twórczości

F. Chopina, K. Szymanowskiego i H. Wieniawskiego i G. Bacewiczówny często pod nazwą mazurka.

 

„Jam jest dudka”

 

 

POLONEZ

Staropolski korowodowy taniec ludowy, w takcie ¾, lub 3/8 w tempie umiarkowanym.

Rozwinął się z tańca polskiego XVIII w pod nazwą pieszego lub chmielowego.

W muzyce polskiej artystyczna formę poloneza stworzył Michał Kleofas książę Ogiński.

 

Michał Kleofas Ogiński– Polonez a-moll 

„Nad stajenką”

„Dzisiaj w Betlejem”

Bóg się rodzi”

 

Poleć