"OJCZYZNA NASZA WOLNA NARESZCIE"

Odsłony: 5443

OJCZYZNA NASZA WOLNA NARESZCZIE4

 

Jerzy Żuławski
„Synkowie moi”

Synkowie moi, poszedłem w bój,

jako wasz dziadek, a ojciec mój,

jak ojciec ojca i ojca dziad,

co z Legionami przemierzył świat,

szukając drogi przez krew i blizny

do naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, da nam to Bóg,

że spadną wreszcie kajdany z nóg

i nim wy męskich dojdziecie sił,

jawą się stanie, co dziadek śnił:

szczęściem zakwita krwią wieków żyzny

łan naszej wolnej Ojczyzny!

Synkowie moi, lecz gdyby Pan

nie dał zajść zorzy z krwi naszych ran

to jeszcze w waszej piersi jest krew

na nowy świętej Wolności siew:

i wy pójdziecie pomni spuścizny

na bój dla naszej Ojczyzny.

Poleć