Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego

Odsłony: 11969

Chor Towarzystwa Spiewaczego im K SzymanowskiegoChór
Towarzystwa Śpiewaczego im. Karola Szymanowskiego

przy Kolegiacie p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

 

Powstał w 1945 roku z inicjatywy ks. Jana Kurdziela, przy kościele Ojców Jezuitów w Gdańsku – Wrzeszczu.Następnie od 1971 roku do 1985 r. chór pracował przy Kościele Garnizonowym w Gdańsku – Wrzeszczu, a od 1985 roku śpiewa przy kościele parafialnym (obecnie – Kolegiata) p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku – Wrzeszczu  przy ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 3.

Do szybkiego rozwoju chóru w początkach jego działalności przyczynił się Leon Snarski, który prowadził go od 1947 roku. Pierwsze lata pracy poświęcił na rozwój techniki wokalnej, pracę nad emisją i współbrzmieniem głosów. Rozpoczął tworzenie i opracowywanie repertuaru, przede wszystkim utworów z XVI-XVIII wieku. Już w 1948r chór pod dyrekcją młodego, znakomitego Leona Snarskiego zdobył I miejsce w konkursie kolęd. To wydarzenie było początkiem długiego pasma osiągnięć artystycznych chóru. We współpracy z orkiestrą Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej Leon Snarski opracował z chórem wielkie dzieła wokalno – instrumentalne: Giuseppe Verdiego „Requiem”, które wykonane było pod dyrekcją Zygmunta Latoszewskiego; Kazimierza Wiłkomirskiego „Kantatę Gdańską”, którą wykonano pod dyrekcją Kompozytora. Opracował też ośmiogłosową „Missa Pro Pace” Feliksa Nowowiejskiego. W tym czasie chór uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe Zespołów Śpiewaczych w Poznaniu. Z inicjatywy Leona Snarskiego, w trudnych dla chórów kościelnych czasach, przyjęto aktualną nazwę zespołu: Towarzystwo Śpiewacze im. Karola Szymanowskiego. Po osiemnastu latach, w 1966r, Leon Snarski przekazał pałeczkę dyrygencką swojej asystentce – chórzystce, a od 1956r absolwentce Wydziału Teorii Kompozycji i Dyrygentury Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie( obecna Akademia Muzyczna
w Gdańsku) Józefie Siudaczyńskiej.- Babicz  Za jej czasów chór odnosił wiele sukcesów, wypracował sobie trwałą pozycję wśród chórów Wybrzeża Gdańskiego, ustabilizował się skład śpiewaków.

 

Przechodził też trudne okresy, m.in. dwie zmiany lokalizacji i patronów.

W 1970 roku chór obchodził 25-lecie swego istnienia i od tego czasu upamiętniał kolejne jubileusze (co 5 lat) opracowując wielkie dzieła muzyczne: G.F. Haendla – oratorium „Mesjasz”, A.Vivaldiego -„Gloria”, F. Nowowiejskiego „Testament Bolesława Chrobrego”, R. Twardowskiego – „Liturgię Prawosławną”, H. Opieńskiego – „Syna Marnotrawnego”.

Życie koncertowe chóru jest bardzo bogate: regularne koncerty w kościołach na mszach świętych, udział w imprezach organizowanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr, występy w niezliczonych miejscach w Polsce (m.i w Krakowie, Poznaniu, Słupsku, Częstochowie, Bydgoszczy, Łodzi) i za granicą. Odwiedziliśmy wiele miast w Niemczech (dwukrotny pobyt), na Węgrzech, na Sardynii, we Francji, na Litwie, we Włoszech (czterokrotnie!!! – ostatnio w 2000 roku z okazji 55-lecia istnienia chóru, w Loreto (z zainaugurowaniem śpiewu pieśni „Gaude Mater Polonia” na Międzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej).

Chór organizował pielgrzymki m.in. do Lourdes (1993r) i do Fatimy – na zakończenie obchodów 50-lecia swojej działalności. Wówczas też wydana została książka p.t. „WIERNI PIEŚNI”, obrazująca dokonania chóru przez minione 50 lat.

 

Więcej na stronie: http://www.towarzystwospiewacze.pl

Poleć