„Muzyczny Rok dla Przymorza”

Ważnym uzasadnieniem potrzeby realizacji cyklu „Muzyczny Rok dla Przymorza” jest konieczność dotarcia do młodego człowieka w okresie jego duchowej formacji, celem ukształtowania jego osobowości, w tym również tożsamości narodowej, a wszystko to poprzez przekazywanie im ponadczasowych wartości, takich jak: kultura, sztuka i historia....

Przymorze to jedna z większych dzielnic Miasta Gdańska. Znaczny procent mieszkańców stanowią osoby w starszym wieku, osoby niezamożne, ludzie pozbawienia pracy, a tym samym warunków do życia. Poprzez darmowy dostęp do kultury (wstęp na koncerty bezpłatny) wyrównujemy szanse umożliwiając czynne uczestnictwo w koncertach osobom zróżnicowanym pod względem statusu społecznego. W przypadku ludzi biednych i pozbawionych pracy działamy dodatkowo przeciwko wykluczeniu ich z udziału w życiu publicznym. Ten sam problem dotyczy dzieci i młodzieży, ważnej grupy mieszkańców Przymorza, która dodatkowo ulega pewnym uzależnieniom np. od narkotyków, czy tez od alkoholu. Koncerty na Przymorzu są pośrednią formą ich resocjalizacji poprzez muzykę. Wprowadzając ją pod tak zwane „strzechy” walczymy również z powszechnie narastającą agresją wśród dzieci i młodzieży.

 

Cykl „Muzyczny Rok dla Przymorza”, który z rosnącym powodzeniem realizujemy już 15 rok, od samego początku wspiera finansowo Gmina Miasta Gdańsk. Postrzegany on jest jako jedna z istotnych i ważniejszych inicjatyw kulturalnych działających na rzecz społeczności lokalnych. Darmowe koncerty dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z roku na rok przyciągają większą liczbę słuchaczy. Świadczy to o ogromnej potrzebie obcowania ze sztuką wysoką. Te idee, w połączeniu z cykliczną edukacją muzyczną stały się filarem, wokół którego budujemy nowe środowisko.

 

Organizując kolejne edycje „Muzycznego Roku dla Przymorza” pragniemy udowodnić, że Miasto Gdańsk z wielką pieczołowitością troszczy się o projekty kulturalne zainicjowane i działające na rzecz społeczności lokalnej. Koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Rok dla Przymorza” odbywają się w Domu Kultury PSM „Przymorze” przy ul. Śląskiej i w kościele p.w. NMP Królowej Różańca Św.

 

Koncerty dla dorosłych

 

Koncerty dla dzieci i młodzieży

 

Poleć